Bao Quy Đầu Dài Ở Trẻ Em

10:59 | 04/11/2017

Bao Quy Đầu Dài Ở Trẻ Em   Hỏi: Một phụ huynh đến từ địa chỉ mail: HoangDuc…@ gmail.com có gửi đến chuyên mục tư vấn của Phòng khám Vạn Phúc với nội dung: Chào bác sĩ tôi năm nay 30 tuổi mới ...